Shikho Projecten
Advies – Organisatie – Management – Communicatie

Forest Nature, Bihar-Orissa-India

 

Shikho Projecten biedt diensten aan op het terrein van advies, organisatie, management en communicatie voor media, cultuur en bedrijfsleven.

Advies

Shikho Projecten optimaliseert de samenwerking in uw team, redactie of (deel)organisatie door onderzoek naar en analyse van de werkwijze en het aanreiken van suggesties voor (verbetering van) structuur, logistiek en informatie-voorziening.

Shikho Projecten adviseert bij het ontwikkelen en opstellen van (televisie-)programmavoorstellen; concipieert, (her)schrijft, redigeert, stelt voorstellen op voor inzending aan omroepen en adviseert bij het aanvragen van subsidies bij het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties.

Organisatie

Shikho Projecten neemt de voorbereiding, ontwikkeling en uitvoering van projecten ter hand. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het realiseren van een website, tv-programma, festival, klein of groot evenement, het organiseren van een debat, seminar, studiedag of workshop, een première of bijzondere vergadering. Plannen of programma’s worden samen inhoudelijk voorbereid en ontwikkeld.

Shikho Projecten adviseert over, benadert en selecteert sprekers, workshopleiders en dagvoorzitters of debatleiders. Doet locatie onderzoek en komt met suggesties. Draagt tevens zorg voor vormgeving en aankleding van de locatie, technische faciliteiten en, indien gewenst, accreditatie. Daarbij beschikt Shikho Projecten over een netwerk van deskundige medewerkers (b.v. voor verzorging van decor, beeld/licht/geluid, overige technische apparatuur, catering) die, indien nodig, kunnen worden ingeschakeld.

Shikho Projecten formuleert een plan van aanpak, stelt de planning op, houdt de voortgang in de gaten, concipieert draaiboeken en coördineert en begeleidt vervolgens op creatieve wijze en in goed overleg de opdracht en werkzaamheden tot een geslaagd project.

Management

Shikho Projecten kan (ad interim) worden ingeschakeld bij de aansturing van uw team, redactie of (deel)organisatie. Dat kan inhouden: coördinatie, zorgdragen voor een adequate planning, organisatie en continuïteit van de werkzaamheden, en tevens het doen van voorstellen voor een efficiënte(re) bedrijfsvoering. Shikho Projecten kan indien gewenst de werving en selectie van medewerkers verzorgen.

Communicatie

Shikho Projecten verzorgt uw in- en externe communicatie, waaronder:

  • Schrijven en redigeren van (web)teksten, persberichten, (digitale) nieuwsbrieven, jaarverslagen, brochures of flyers
  • Samenstellen van programmaboekjes of uitnodigingen
  • Onderhouden van contacten met de pers

Daarnaast kan worden zorggedragen voor:

  • Ontwikkelen van publiciteitsplannen
  • Promotie van evenementen en het vervaardigen van meetingpublicaties na afloop
  • Concipiëren van (beleids)rapporten
  • Voeren van correspondentie
  • Notuleren van vergaderingen en de voorbereiding en verslaglegging van bijeenkomsten

 

Lees verder over Netwerk »

Shikho Projecten
Shirley Nirmala Khoeblal

E-mail: info@shikho.nl

Telefoon: 0343 421 549
Mobiel: 06 2398 7022

Neem contact op »

 

Shikho Folder

Shikho Projecten heeft de belangrijkste toelichting op haar werkzaamheden samengevat in een folder.

De Shikho Folder in PDF is online te bekijken en hier te downloaden.

 

Shikho Projecten - van idee tot uitvoering